FOV 4. Sınıf Ders Dağılım Çizelgesi
4.YIL
  
VII. Yarıyıl
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Ulusal 
Kredi
Tam Sayı
AKTS Değeri
Toplam
Teori
Uygulama
FOV 401
Proje V
Z
8
4
4
6
14
FOV 403
İş İletişimi ve Yönetimi I
Z
3
3
0
3
4
SBA 419
Topluma Hizmet Uygulamaları I
Z
3
1
2
2
6
FOV 407
Sayısal Hikaye Anlatımı Ve Animasyon I
S
3
1
2
2
3
FOV 409
Ses Tasarımı I
S
3
1
2
2
3
 
 TOPLAM
 
20
10
10
15
30
 
       VIII. Yarıyıl
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Ulusal 
Kredi
Tam Sayı
AKTS Değeri
Toplam
Teori
Uygulama
FOV 402
Mezuniyet Projesi
Z
10
5
5
8
16
FOV 404
İş İletişimi ve Yönetimi II
Z
3
3
0
3
4
SBA 420
Topluma Hizmet Uygulamaları II
Z
3
1
2
2
4
FOV 408
Sayısal Hikaye Anlatımı Ve Animasyon II
S
3
1
2
2
3
FOV 410
Ses Tasarımı II
S
3
1
2
2
3
 
TOPLAM
 
22
11
11
17
30
 
4. YILTOPLAMI
 
42
21
21
32
60
 
GENEL TOPLAM
 
182
129
53
166
240
 
Not: Ulusal krediler; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3 – 4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
                                           
   KISALTMALAR
   Z                           : Zorunlu dersler
   S                           : Seçmeli dersler
   AKTS                    : Avrupa Kredi Transfer Sistemi