FOV 2. Sınıf Ders Dağılım Çizelgesi
2. YIL
 
III. Yarıyıl
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Ulusal 
Kredi
Tam Sayı
AKTS Değeri
Toplam
Teori
Uygulama
FOV 201
Proje I
Z
6
3
3
5
9
FOV 203
Temel Fotoğrafçılık I
Z
3
2
1
3
3
FOV 205
Sinematografi-Videografi I
Z
3
2
1
3
3
SBA 203
Estetik I
Z
2
2
0
2
3
FOV 207
Kitle İletişim Kuramları I
Z
3
3
0
3
3
FOV 209
Erasmus Stajı
S
0
0
0
0
3
SBA 205
Sanat Tarihi III
Z
2
2
0
2
3
FOV 211
Sinemada Türler ve Yönetmenler I
Z
3
3
0
3
3
TSEF 105
Desen I
S
3
2
1
3
3
FOV 223
Video Sanatı I
S
3
2
1
3
3
FOV 225
Öyküleme I
S
3
2
1
3
3
 
 TOPLAM
 
25
18
7
23
30
 
       IV. Yarıyıl
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Ulusal 
Kredi
Tam Sayı
AKTS Değeri
Toplam
Teori
Uygulama
FOV 202
Proje II
Z
6
3
3
5
9
FOV 204
Temel Fotoğrafçılık II
Z
3
2
1
3
3
FOV 206
Sinematografi-Videografi II
Z
3
2
1
3
3
SBA 204
Estetik II
Z
2
2
0
2
3
FOV 208
Kitle İletişim Kuramları II
Z
3
3
0
3
3
FOV 210
Erasmus Stajı
S
0
0
0
0
3
SBA 218
Türk sanatı Tarihi
Z
2
2
0
2
3
FOV 212
Sinemada Türler ve Yönetmenler II
Z
3
3
0
3
3
TSEF 106
Desen II
S
3
1
2
2
3
FOV 224
Video Sanatı II
S
3
2
1
3
3
FOV 226
Öyküleme II
S
3
2
1
3
3
 
TOPLAM
 
25
18
7
23
30
 
2. YIL TOPLAMI
 
50
36
14
46
60
 
 
  Not: Ulusal krediler; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3 – 4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
 
 
   KISALTMALAR
   Z                           : Zorunlu dersler
   S                           : Seçmeli dersler
   AKTS                    : Avrupa Kredi Transfer Sistemi