FOV 1. Sınıf Ders Dağılım Çizelgesi
1. YIL
 
I. Yarıyıl
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
 
Ulusal Kredi
 
Tam Sayı
AKTS Değeri
Toplam
Teori
Uygulama
TUR 101
Türk Dili I
Z
2
2
0
2
2
TAR 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Z
2
2
0
2
2
ING 101
İngilizce I
Z
3
3
0
3
3
SBA 103
Sanat Tarihi I
Z
2
2
0
2
2
FOV 101
Görüntünün Teknik Temelleri I
Z
3
3
0
3
6
FOV 103
Görüntü Kültürü I
Z
3
2
1
3
6
TSEF 103
Temel Tasarım I
Z
3
1
2
2
5
TSE 109
Temel Bilgi Teknolojileri
Z
3
3
0
3
4
 
TOPLAM
 
21
18
3
20
30
 
       II. Yarıyıl
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
 
Ulusal Kredi
 
Tam Sayı
AKTS Değeri
Toplam
Teori
Uygulama
TUR 102
Türk Dili II
Z
2
2
0
2
2
TAR102
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Z
2
2
0
2
2
ING 102
İngilizce  II
Z
3
3
0
3
3
SBA 104
Sanat Tarihi II
Z
2
2
0
2
2
FOV 102
Görüntünün Teknik Temelleri II
Z
3
3
0
3
6
FOV 104
Görüntü Kültürü II
Z
3
2
1
3
6
TSEF 104
Temel Tasarım II
Z
3
1
2
2
5
TSE 110
Temel Bilgisayar ve İletişime Giriş
Z
3
3
0
3
4
 
TOPLAM
 
21
18
3
20
30
 
1. YIL TOPLAMI
 
42
36
6
     40
60
 
                                              
 Not: Ulusal krediler; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3 – 4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
                                           
 
   KISALTMALAR
   Z                           : Zorunlu dersler
   S                           : Seçmeli dersler
   AKTS                    : Avrupa Kredi Transfer Sistemi