Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Elemanları

 

Prof. Dr. Mustafa SEVER (Bölüm Başkanı)

Prof. Hakan PEHLİVAN

Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Öğr. Gör. H. Kurtuluş ÖZGEN  (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Barış KONOR

Okutman Aykut Aygün

Okutman Özlem KAVUKÇU

Arş. Gör. Burcu Nehir HALAÇOĞLU

Arş. Gör. Behnan Giray SELÇUK

Arş. Gör. Berkay GÖÇER

Uzman Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU

 

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç. Dr. Aydan ÖZSOY

Öğr. Gör. Fazlı ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Barbaros GÜRÇAY

Öğr. Gör. Serdar BİLİCİ

Öğr. Gör. Yunus TOPAL

Öğr. Gör. Umut ASİL