Prof. Dr. Mustafa SEVER (Bölüm Başkanı)

Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Öğr. Gör. Dr. Özcan DEMİR  (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Barış KONOR

Öğr. Gör. H. Kurtuluş ÖZGEN  (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Okutman Özlem KAVUKÇU

Arş. Gör. Burcu Nehir HALAÇOĞLU

Arş. Gör. Behnan Giray SELÇUK

Arş. Gör. Berkay GÖÇER

Uzman Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU